Lady in gold

For the first time ever I tried out the gilding technique on canvas with my acrylic painting. It was tough, but I did it! Fortunately, I found a spare small canvas at home (of the 50x60cm size). I sketched a few ideas in pencil on paper first. The final artwork represents a fashion female icon as if seen in a magazine editorial of a famous brand. Some elements such as the eyes and the gold leaf itself might remind Klimt’s artwork, but the signature drawing and figure stylisation are unique. I used metal gold leaf, it is not the genuine gold. Below are some sketches from the initial stage, which I usually draw on a smaller paper. This way I can achieve a nice detail of the linework as well as tweak the composition.

Prvý krát som si vyskúšala techniku zlátenia na plátno s mojou akrylovou maľbou. Bolo to ťažké, ale zvládla som to. Našťastie, našla som doma čisté plátno vo formáte 50x60cm. Naskicovala som si niekoľko nápadov ceruzkou na papier. Výsledné dielo reprezentuje módnu ženskú ikonu akoby sme ju videli v časopiseckej prezentácii slávnej značky. Niektoré elementy, ako oči alebo zlaté plátky samotné môžu pripomínať Klimtove diela, ale osobitá kresba a štylizácia figúry sú úplne unikátne. Použila som metalové zlaté plátky, čiže nejedná sa o pravé zlato. Nižšie je zopár skíc mojich nápadov, ktoré obvykle kreslím na menší papier. Takto sa dá dosiahnuť pekný detail v linke, aj vyladiť kompozícia.

Lady in gold Read More »