Little pixies and colours – animated poetry (Farebníčkovia a farby – animovaná báseň)

Together with poet Aurelia Štefanková, I created a short kids’ animation about little pixies in the world of colours in the Slovak language (Farebníčkovia a farby).

Credits: Director / Writer: Petra Štefanková, Writer / Narrator: Aurélia Štefanková, Designer / Animator: Petra Štefanková.

Spolu s poetkou Auréliou Štefankovou som vytvorila tento krátky detský animovaný filmík k básni o Farebníčkoch vo svete farieb v slovenskom jazyku.

Credits: Režisér / Námet: Petra Štefanková, Text / Rozprávač: Aurélia Štefanková, Dizajnér / Animácia: Petra Štefanková.

Little pixies and colours – animated poetry (Farebníčkovia a farby – animovaná báseň) Read More »