Petra Stefankova

Portfolios

Copyright © All rights reserved.

portrait

New experimental illustrations

I decided to use my marker drawings as the basis for digital colouring on iPad Pro using Artstudio Pro app. As for the markers, I used Molotow black liners and the Aqua Color brushes. It surprised me, the results are really nice. For now, I created only drawings of unreal people’s faces (fictional portraits). In the future, I will be thinking about more complex ideas using this style too. So it could eventually match some of your briefs, I hope.

Rozhodla som sa použiť moje kresby fixkami ako základ pre digitálne kolorovanie na iPade Pro a aplikácie Artstudio Pro. Použila som black linery a Aqua Color brushe od firmy Molotow. Výsledok ma prekvapil, vyzerá to fajn. Zatiaľ som vytvorila len kresby nereálnych ľudských tvárí (fiktívne portréty). V budúcnosti budem uvažovať o komplexnejších nápadoch v tomto štýle. Snáď sa vám to bude hodiť k nejakým zadaniam.

New experimental illustrations Read More »

Photos from Brancaccio Palace in Rome

In July I did a photo session with an internationally recognised Italian photographer, Carlo Gianferro (winner of the World Press Photo Award for portrait) at Brancaccio Palace in Rome.

V júli som si dala urobiť sériu fotografií medzinárodne uznávaným talianskym fotografom Carlom Gianferrom (víťaz svetovej novinárskej ceny za portrét) v Brancacciovom paláci v Ríme.

About the venue: Brancaccio Palace is the last Roman Patrician Palace built in 1880 in the heart of the eternal city, Rome. Located on Colle Oppio, near Emperor Nero’s, “Domus Aurea” and the seven hills, between Colosseum and the famous Basilica of Santa Maria Maggiore. Princess Mary Elizabeth Field, the American wife of Salvatore Brancaccio, gave parties here also in honour of the King Umberto of Savoy.

O paláci: Brancacciov palác je posledný Rímsky patricijský palác postavený v roku 1880 v srdci večného mesta, Rím. Nachádza sa na Colle Oppio, blízko Domus Aurea cisára Nera a siedmych kopcov, medzi Koloseom a slávnou Bazilikou sv. Márie Maggiore. Americká princezná Mary Elizabeth Field, manželka Salvatorea Brancaccia, tu robievala oslavy tiež ako poctu kráľovi Umbertovi Savojskému.

Photos from Brancaccio Palace in Rome Read More »

Shopping Cart