Petra Stefankova

Portfolios

Copyright © All rights reserved.

Nezaradené

My Illustrations in Alan Male’s Book at Bloomsbury Publishing UK

Many of my illustrations are the basis for Professor Alan Male’s theoretical overview of the illustrator’s profession in the book Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective. In this book, 10 of my illustrations are published on 8 pages in 4 chapters. These are newspaper and magazine illustrations, but also free and book illustrations and a series of social posters. The book is published in paperback on January 11, 2024. The book is listed in the catalogue of the British Library in London and the Library of Congress in Washington DC.

About the author: Alan Male, FRSA is an illustrator, academic and writer. For many years he directed the Illustration program at Falmouth University in the UK, gaining an international reputation for excellence. He is now a professor emeritus and a keynote speaker on the international stage. He has written and edited several books on illustration and has won numerous international awards for his work.

About the publisher: Bloomsbury Publishing is a leading independent publishing house, established in 1986, with authors who have won the Nobel, Pulitzer and Booker Prizes, and is the originating publisher and custodian of the Harry Potter series. Bloomsbury has offices in London, New York, New Delhi, Oxford and Sydney.

Google Books Preview: https://www.google.sk/books/edition/Illustration/qanOEAAAQBAJ?hl=sk&gbpv=1&dq=petra+%C5%A1tefankov%C3%A1+bloomsbury&pg=PA184&printsec=frontcover

https://www.bloomsbury.com/uk/illustration-9781350283534/

Mnohé moje ilustrácie sú základom pre teoretický náhľad na profesiu ilustrátora Profesora Alana Male v knihe Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective. V tejto knihe je publikovaných 10 mojich ilustrácií na 8 stranách v 4 kapitolách. Sú to novinové a časopisecké ilustrácie, ale aj voľné a knižné ilustrácie a séria sociálnych plagátov. Kniha vychádza v mäkkej väzbe 11. januára 2024. Kniha je uvedená v katalógu British Library v Londýne a Library of Congress vo Washingtone DC.

O autorovi knihy: Alan Male, FRSA je ilustrátor, akademik a spisovateľ. Mnoho rokov riadil program Ilustrácie na Falmouth University vo Veľkej Británii, vďaka čomu si získal medzinárodnú povesť excelentnosti. Teraz je emeritným profesorom a hlavným rečníkom na medzinárodnej scéne. Napísal a redigoval niekoľko kníh o ilustrácii a za svoju prácu získal množstvo medzinárodných ocenení.

O vydavateľovi: Bloomsbury Publishing je popredné nezávislé vydavateľstvo založené v roku 1986 s autormi, ktorí získali Nobelovu, Pulitzerovu a Bookerovu cenu, a je pôvodným vydavateľom a správcom série Harry Potter. Bloomsbury má kancelárie v Londýne, New Yorku, New Delhi, Oxforde a Sydney.

Náhľad v Google Books: https://www.google.sk/books/edition/Illustration/qanOEAAAQBAJ?hl=sk&gbpv=1&dq=petra+%C5%A1tefankov%C3%A1+bloomsbury&pg=PA184&printsec=frontcover

https://www.bloomsbury.com/uk/illustration-9781350283534/

 

My artwork at the RSA House in London!

I am delighted that The RSA (The royal society for arts, manufactures and commerce) exhibited a reproduction of my work Yellow Bubble at RSA House in the Strand in Central London. The work is located in The Steps room, where lectures and screenings take place, right next to the library and cafe, which is frequented by a large number of people. The work will be exhibited here until January 2024.
I quote from Wikipedia: RSA Fellows must demonstrate excellence in their area of practice and be recognized for their contribution. RSA members organized the Great Exhibition in London in 1851, and founded the Royal College of Music, and the Royal Academy of Art, to this day they award important awards, such as the title of RDI – Royal Designer for Industry, whose holders were e.g. Vivienne Westwood, Saul Bass, or Walter Gropius.


Mám obrovskú radosť, že Kráľovská spoločnosť umení v Londýne – RSA minulý týžden vystavila v priestoroch RSA House v lokalite Strand v centre Londýna reprodukciu môjho diela Žltá Bublina. Dielo sa nachádza v miestnosti The Steps, kde sa konajú prednášky a premietania, hneď vedľa knižnice a kaviarne, ktoré navštevuje veľký počet ľudí. Dielo tu bude vystavené až do januára 2024.
Z Wikipedie citujem: Členovia RSA musia preukázať excelentnosť vo svojej oblasti praxe a byť uznaní za svoj prínos. RSA členovia zorganizovali v roku 1851 Svetovú výstavu v Londýne, zakladali Royal College of Music a Royal Academy of Art, do dnes tu udeľujú významné ocenenia napríklad titul RDI – Kráľovský dizajnér, ktorého držiteľmi boli napr. Vivienne Westwood, Saul Bass, či Walter Gropius.

Shopping Cart