Our coat of arms

My family has received a coat of arms as a confirmation of our hereditary nobility status. My mother is a Member of the Union of the Descendants of the Russian Nobility - The Assembly of the Russian Nobility. We are grateful for this to my great grandfather who was a colonel, holder of many Orders and medals of the Russian empire.

Moja rodina dostala vlastný erb ako potvrdenie dedičného šľachtického pôvodu. Moja mama je členom Únie potomkov ruskej šlachty. Vďačíme za to môjmu pradedkovi, ktorý bol plukovník a držiteľ mnohých rádov a medajlí Ruského impéria.

Copyright © All rights reserved.
Using Format