Little pixies and colours - animated poetry (Farebníčkovia a farby - animovaná báseň)

Together with a poet Aurelia Štefanková, I created a short kids animation about little pixies in the world of colours in the Slovak language (Farebníčkovia a farby). 

Credits: Director / Writer: Petra Štefanková, Writer / Narrator: Aurélia Štefanková, Designer / Animator: Petra Štefanková.

Spolu s poetkou Auréliou Štefankovou som vytvorila tento krátky detský animovaný filmík k básni o Farebníčkoch vo svete farieb v slovenskom jazyku.

Credits: Režisér / Námet: Petra Štefanková, Text / Rozprávač: Aurélia Štefanková, Dizajnér / Animácia: Petra Štefanková.

Copyright © All rights reserved.
Using Format