Animated paintings video

This week I created a short hand-drawn animation using Procreate app on my iPad Pro, where I animated a number of my acrylic paintings. You can watch the video on my Youtube channel. I used music by www.bensound.com. Otherwise, it is all my own work including video editing! 

Tento týždeň som vytvorila krátku kreslenú animácia použitím aplikácie Procreate na mojom tablete iPad Pro, kde som rozanimovala niekoľko mojich akrylových malieb. Môžete si pozrieť video na mojom Youtube kanáli. Použila som hudbu, ktorú vytvoril www.bensound.com. Inak je to všetko moja vlastná práca vrátane strihu videa.

Copyright © All rights reserved.
Using Format