Exhibition of Parky Life project in London

On the 14th of November 2019, there was an exhibition of the illustrations from the project Parky Life in the building of the agency Havas (The HKX Building, 3 Pancras Square, London). There is my illustration on the easel (left) near the other illustration created by the most recognised young Swedish illustrator living in London, Alva Skog. Yay!

14. novembra 2019 sa v budove agentúry Havas v Londýne (The HKX Building, 3 Pancras Square) konala výstava ilustrácií k projektu Parky Life. Moja ilustrácia je (vľavo) na stojane hneď vedľa najoceňovanejšej mladej švédskej ilustrátorky žijúcej v Londýne, Alvy Skog.


The Art of Hate comics anthology

My work, a short comics of 4 pages, has been published in an international comics anthology The Art of Hate. The book was compiled by the London based publisher, Centrala. I created a short story with an ecological theme for this purpose. There is less than 40 authors from all around the world in the book.

Moja práca, krátky štvorstranový komiks, bola publikovaná v medzinárodnej komiksovej antológii Umenie nenávisti. Kniha bola skompilovaná Londýnskym vydavateľstvom Centrala. Vytvorila som krátky príbeh s ekologickou témou na tento účel. V knihe sa nachádza menej ako 40 autorov z celého sveta.


Autorka knihy Moje malé more ocenená v Brancacciovom paláci v Ríme

Autorka detskej knihy s ekologickou problematikou Moje malé more, ilustrátorka a grafická dizajnérka Petra Štefanková si osobne prevzala v Brancacciovom paláci v Ríme medzinárodné ocenenie za výtvarnú tvorbu. Táto cena je podľa talianskych organizátorov, teoretikov výtvarného umenia, Francesca a Salvatorea Russo, ocenením jej talentu a kreativity a spája sa s podujatím venovaným ikonickej osobnosti Michelangela Buonarroti. Dielo Petry Štefankovej, nazvané Dáma so psom (čiernobiela akrylová maľba a kresba na plátne, formát 100 x 100 cm), bolo pri tejto príležitosti publikované v súbornom katalógu ocenených autorov a tiež v časopise Art International Contemporary Magazine.

Petra Štefanková sa vo svojej tvorbe venuje časopiseckej a knižnej ilustrácii pre dospelých aj deti, voľnej kresbe a maľbe, ale aj počítačovej grafike a grafickému dizajnu. Spolupracovala so slovenskými i zahraničnými vydavateľstvami kníh, novín a časopisov ako napríklad The Guardian, The Economist a Slovart. Podielala sa tiež na tvorbe animovaných titulkov pre Hollywoodsky hraný film Nanny McPhee 2 (Kúzelná opatrovateľka 2) ako dizajnérka v spolupráci s Londýnskym štúdiom VooDooDog. Jej ďalšie diela môžete aktuálne vidieť na dvoch autorských výstavách v knižnici Mestského centra kultúry v Malackách do 30. augusta 2019 pod názvom Tajná komnata a v Preventívnom centre onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave pod názvom Prechádzky rozprávkami do 6. septembra 2019.

Fotografie z Brancacciovho paláci v Ríme si môžete pozrieť tu.


Photos from Brancaccio Palace in Rome

In July I did a photo session with an internationally recognised Italian photographer, Carlo Gianferro (winner of the World Press Photo Award for portrait) at Brancaccio Palace in Rome.

V júli som si dala urobiť sériu fotografií medzinárodne uznávaným talianskym fotografom Carlom Gianferrom (víťaz svetovej novinárskej ceny za portrét) v Brancacciovom paláci v Ríme. 

About the venue: Brancaccio Palace is the last Roman Patrician Palace built in 1880 in the heart of the eternal city, Rome. Located on Colle Oppio, near Emperor Nero’s, “Domus Aurea” and the seven hills, between Colosseum and the famous Basilica of Santa Maria Maggiore. Princess Mary Elizabeth Field, the American wife of Salvatore Brancaccio, gave parties here also in honour of the King Umberto of Savoy.

O paláci: Brancacciov palác je posledný Rímsky patricijský palác postavený v roku 1880 v srdci večného mesta, Rím. Nachádza sa na Colle Oppio, blízko Domus Aurea cisára Nera a siedmych kopcov, medzi Koloseom a slávnou Bazilikou sv. Márie Maggiore. Americká princezná Mary Elizabeth Field, manželka Salvatorea Brancaccia, tu robievala oslavy tiež ako poctu kráľovi Umbertovi Savojskému.
Book in the library of Artium Museum

Did you know, that my profile and artworks were included in a book written by Steven Withrow and Jack Harris ’Vector Graphics and Illustration: A Master Class in Digital Image-making’ published in the UK by Rotovision in 2008? It was even translated to the Spanish language and published by Promopress in Barcelona in 2010. Moreover, it is now listed in the library catalogue of the famous Artium Museum in Spain! Direct link to the library catalogue entry here.

According to Wikipedia, the Artium Museum holds works by the most famous artists, including Joseph BeuysJake and Dinos ChapmanSalvador DalíJoan MiróPablo Picasso and others.


1
Copyright © All rights reserved.
Using Format